Leveringsvoorwaarden

 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden Toverboom, gevestigd te Niehove en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 72494476 bij de Kamer van Koophandel Groningen (hierna: De Toverboom).


Artikel 1. Definities

1.1 De Toverboom is een webwinkel in duurzaam (houten) speelgoed van onder andere de merken Ostheimer en Grimm's houten speelfiguren, Sarah's Silks, Wobbel Balance Board, Abelwoodentoys, Waytoplaytoys en Dynamiko Holz Spielzeug, welke via www.toverboom.eu bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van De Toverboom, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website van Thuiswinkelwaarborg. De Toverboom is ivm hoge bijdrage die deze organisatie vraagt niet aangesloten maar levert wel volgens deze voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website en www.toverboom.eu (hierna toverboom.eu), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Toverboom worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Toverboom ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door De Toverboom. De Toverboom is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95. Vanaf bestelbedrag €250 verzenden wij gratis in Nederland. Verzendkosten naar België en Duitsland zijn €10,50. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland België en Duitsland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land en eventueel het gewicht van de zending. Verzendkosten voor landen buiten de EU geldt een verzendtarief op basis van het KG gewicht van de bestelde artikelen. Startkosten voor zendingen buiten de EU, ongeacht welk land, bedragen €22,50. Per KG wordt een tarief vanaf €4,25 berekend. Afhankelijk van het land van bestemming wijkt het verzendtarief per KG af. De correcte verzendkosten worden door De Toverboom aan u verstrekt na het sluiten van de overeenkomst. 

4.3 De Toverboom kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De Toverboom is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van uw bestelling tijdens transport, doch heeft zij een inspanningsverplichting om de vermiste proberen te achterhalen.

5.2 De Toverboom biedt de mogelijkheid om de bestelling verzekerd te versturen tegen de meerprijs van een verzekerd pakket. Dit kan de klant aangeven bij zijn bestelling in de notities. 

5.3 Standaard zendingen binnen NL bedragen € 6,95 en zijn NIET verzekerd. Zendingen binnen de EU zijn standaard verzekerd tot een aankoopbedrag van €500,-. Zendingen buiten de EU zijn standaard verzekerd tot een aankoopbedrag van €250,-.


Artikel 6. Spaarpunten

6.1. Bij besteding van een € 1,- in de webwinkel www.toverboom.eu, ontvangt u één Spaarpunt. Spaarpunten geven een direct tegoed bij een volgende bestelling. Over de verzendkosten en, indien van toepassing, het deel van de bestelling, welke met een waardebon van toverboom.eu is voldaan worden geen totalen bijgewerkt.

6.2 Spaarpunten zijn gekoppeld aan uw klantnummer bij De Toverboom en zijn niet overdraagbaar.

6.3 Spaarpunten van De Toverboom zijn niet inwisselbaar voor contanten, restitutie is niet mogelijk.

6.4 Bij acties en kortingen ontvangt u geen spaarpunten; evenals bestellingen die (deels) met spaarpunten zijn voldaan.


Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

* iDeal: via iDeal, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel en is volledig veilig. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

* Vooruitbetalen: via uw eigen betalingssysteem, bijvoorbeeld overboeking per bank of giro, voldoet u het te betalen bedrag. Zodra de betaling is binnengekomen bij De Toverboom zal uw bestelling worden verwerkt. De betaling dient volledig binnen te zijn binnen 7 dagen na orderdatum.

* PayPal: met het beveiligde systeem van PayPal kunt u betalingen vanaf €20 via PayPal voldoen. De betaling wordt nog dezelfde dag verwerkt. Indien de klant een betaling wenst te voldoen via PayPal dient de klant dit aan te geven bij zijn bestelling. De klant kiest in het betalingsscherm voor een bankoverschrijving, bij de notities geeft de klant aan dat hij betaling wenst te voldoen met PayPal. De Toverboom stuurt binnen 48 uur de factuur naar het opgegeven PayPal account. Voor het gebruik van PayPal wordt een vergoeding van 5% berekend op het totaal bedrag van de door u bestelde artikelen, inclusief verzendkosten. 

7.2 De klant geeft De Toverboom toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

7.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Toverboom.


Artikel 8. Levering

8.1 De Toverboom streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren (uitgezonderd aanbiedingen). Hiertoe is De Toverboom echter niet verplicht.

8.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan De Toverboom kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

8.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Toverboom zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

8.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan De Toverboom verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 10. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten en risico te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

10.1 Artikelen, die u via www.toverboom.eu heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

# Deze artikelen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via de website op de link "Retourneren" onder aan het scherm op elke pagina in de footer of
 een e-mail te sturen aan info@toverboom.eu. In deze e-mail kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren, inclusief het oorspronkelijke bestelnummer. Na ontvangst van de retourmelding ontvangt u verdere instructies.# De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, en in originele verpakking worden geretourneerd.

# Seizoenartikelen en showmodellen mogen NIET geruild of geretourneerd worden.

# Artikelen besteld met status levertijd, niet op voorraad en/of bestellen mogen NIET worden geruild of geretourneerd.

# De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

10.2 De Toverboom accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

10.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het geretourneerd artikel per e-mail bevestigd worden. Het te restitueren bedrag zijne de goederen, exclusief de door de klant en/of de Toverboom betaalde verzendkosten bij gratis verzending, zal zsm maar binnen 14 dagen worden gestort op een door u aangegeven bankrekening.

10.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Beschadigingen aan de retourzending tijdens het transport per post zijn voor risico van de klant; u dient hiermee rekening te houden bij het frankeren van de retourzending. 


Artikel 11. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen door een mail sturen aan info@toverboom.eu.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 10.4 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikel gebruikt is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


Artikel 12. Annulering van uw bestelling

12.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@toverboom.eu. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert De Toverboom u het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. De Toverboom restitueert u in de vorm van een tegoedbon welke u per e-mail zal worden toegezonden.

12.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst (de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren binnen 14 dagen na het doen van de melding. 

12.3 Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@toverboom.eu. In deze e-mail dient u uw naam en ordernummer te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. U kunt uw retour ook aanmelden via onze website. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u zsm een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

12.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door De Toverboom plaats.

12.5 Indien u niet binnen de gestelde termijnen heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig en/of wordt uw bestelling niet geannuleerd. De Toverboom is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

12.6 Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op klanten woonachtig in Nederland. Voor klanten woonachting binnen of buiten de EU geldt het recht van retourneren en zullen bij annulering van een bestelling de verzendkosten door de klant zelf betaald worden, zoals beschreven in artikel 10.


Artikel 13. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Toverboom, dan wel tussen De Toverboom en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Toverboom, is De Toverboom niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Toverboom.


Artikel 14. Overmacht

De Toverboom heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Toverboom gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
# zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
# zullen De Toverboom en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

15.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.


E-Mail info@toverboom.eu

Website http://www.toverboom.eu

De Toverboom

Frijtumerweg 1

9884 TD Niehove

KvK Groningen 72494476

BTW In aanvraag

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Toverboom.

Laatste wijziging: 26 januari 2021.